Begeleiding Voor Covid 19

Begeleiding Voor Covid 19

MOET IK EEN MONDKAPJE EN/OF HANDSCHOENEN DRAGEN?

Het dragen van mondkapje is verplicht voor iedereen ouder dan 6 jaar in alle openbare ruimten in Spanje, waar het niet mogelijk is om een sociale afstand van 1,5 meter te bewaren. De mondkapjes moeten de neus en de mond bedekken. Bij niet-naleving kunnen sancties worden opgelegd.

Personen met ademhalingsproblemen of personen die geen mondkapjes kunnen dragen wegens andere gezondheidsproblemen of handicaps, zijn vrijgesteld van deze regel. U dient te allen tijde een doktersattest bij u te hebben om dit te bevestigen.

Hoewel het niet verplicht is, wordt het gebruik van mondkapjes bij kinderen tussen drie en vijf jaar aanbevolen.

Bij het binnengaan van een supermarkt is er een zone waar u uw karretje kunt ontsmetten voodat u de winkel binnen gaat, hetgeen wij ten zeerste aanbevelen. Er is een systeem waarbij u uw karretje op verschillende plaatsen in de supermarkt moet parkeren om overbevolking te voorkomen. Dit wordt u uitgelegd aan de hand van borden of door behulpzaam personeel.

Naar verluidt moet u in Spanje een mondkapje dragen als u op het strand bent. Dit werd opgeheven door de regering van de Balearen en als u binnen uw eigen familiekring bent, hoeft u geen mondkapje te dragen. Als er andere mensen zijn waarmee u zich op het strand mengt, moet u te allen tijde een mondkapje dragen.

HET KAN ZIJN DAT U VOOR AANKOMST EEN ACTIEVE INFECTIE DIAGNOSTISCHE TEST (AIDT) MOET ONDERGAAN.

Vanaf 23 november 2020 MOETEN alle passagiers die afkomstig zijn uit een land met een hoog risico voor het SARS-CoV-2 coronavirus, om Spanje binnen te komen, een certificaat met een NEGATIEF AIDT-resultaat (RT-PCR of andere moleculaire technieken voor het opsporen van viraal RNA met een gelijkwaardige betrouwbaarheid, zoals TMA, RT-LAMP) kunnen tonen, uitgevoerd in de 72 uur voor uw aankomst.

Alle personen die Spanje binnenkomen vanuit andere landen, ongeacht hun nationaliteit, leeftijd of enige andere overweging. Dit geldt niet voor internationale passagiers die op een Spaanse luchthaven overstappen met een eindbestemming in een ander land, op voorwaarde dat de doorreis minder dan 24 uur duurt en de luchthavengebouwen niet worden verlaten.

Elk formulier is persoonlijk en niet overdraagbaar en is verbonden aan één enkele reis.

Vanaf 1 juli 2020, als u naar Spanje vliegt vanuit andere landen, is het verplicht om het FCS-formulier in te vullen en te ondertekenen dat bij uw reis hoort, ongeacht uw nationaliteit, leeftijd of enige andere overweging, in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Wetsbesluit 23/2020, van 23 juni en de Resolutie van 11 november 2020, van de Algemene Directie van Volksgezondheid, moeten alle passagiers die afkomstig zijn van een luchthaven die buiten het Spaanse grondgebied is gelegen, dit formulier invullen. Dit formulier moet worden ingevuld door elk van de passagiers die er verantwoordelijk voor is dat de verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Indien de passagier minderjarig is of een afhankelijke/gehandicapte persoon is, kan het formulier worden ingevuld door zijn voogd, die verantwoordelijk zal zijn voor de juistheid van de verstrekte informatie.

WAT MOET IK MEENEMEN OM DOOR DE SANITAIRE CONTROLE OP DE LUCHTHAVEN TE KOMEN?

Vanaf 1 juli 2020, als u vanuit andere landen naar Spanje vliegt, is het verplicht om het FCS-formulier in te vullen en te ondertekenen dat bij uw reis hoort, ongeacht uw nationaliteit, leeftijd of enige andere overweging, in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Wetsbesluit 23/2020, van 23 juni en de Resolutie van 11 november 2020, van de Algemene Directie van Volksgezondheid, moeten alle passagiers die afkomstig zijn van een luchthaven die zich buiten het Spaanse grondgebied bevindt, dit formulier invullen. Dit formulier moet worden ingevuld door elk van de passagiers die er verantwoordelijk voor is dat de verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Indien de passagier minderjarig is of een persoon ten laste/gehandicapt, kan het formulier worden ingevuld door zijn voogd, die verantwoordelijk zal zijn voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

Zorg ervoor dat u het formulier hebt ondertekend voordat u naar Spanje reist, op het web spth.gob.es of in de mobiele app. Hiermee krijgt u de gezondheids QR-code die u moet tonen (papier of mobiel) bij de gezondheidscontrole op de luchthaven om uw reis te kunnen voortzetten.

Als u het formulier vanuit de app ondertekent, verschijnt het in de rubriek 'Mijn reis' en ontvangt u bovendien een e-mail die u kunt afdrukken.

OPGELET: Als u uit een land/zone komt die als risicoland wordt beschouwd, MOET u een certificaat bij u hebben van een negatief resultaat van de AIDT (RT-PCR of andere moleculaire technieken voor het opsporen van viraal RNA met gelijkwaardige betrouwbaarheid, zoals TMA, RT-LAMP) voor COVID19, uitgevoerd in de 72 uur voor uw aankomst. De autoriteiten kunnen u vragen het certificaat bij binnenkomst in Spanje te tonen. Kinderen onder de 6 jaar hoeven deze test niet af te leggen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN BIJ IBIZA SUMMER VILLAS 

Zoals vermeld, hebben wij te maken met een groot aantal aanvragen. Wij nemen maatregelen ter ondersteuning van ons personeel dat onvermoeibaar werkt aan het contact met onze klanten in deze buitengewone periode. Houdt u er rekening mee dat wij op dit moment allemaal op afstand werken.

Wij danken u voor uw geduld en begrip.