Algemene voorwaarden voor het reserveren van een villa

Algemene voorwaarden voor het reserveren van een villa

Aan de ene kant, de aanbieder IBIZA SUMMER VILLAS, S.L. (hierna aangeduid als "IBIZA SUMMER"), een in Spanje geregistreerde besloten vennootschap met registratienummer B57965170 en kantoorhoudende te Calle Riu Guadiana 52, Unit D, San Josep de Sa Talaia, 07817 Ibiza, Spanje.


Aan de andere kant, de gebruiker van de website, hierna aangeduid als de KLANT, die gebruik maakt van de WEBSITE voor informatiedoeleinden en om een overeenkomst af te sluiten voor de villa's die via de WEBSITE worden aangeboden. De KLANT verklaart hierbij dat hij of zij meerderjarig is (in ieder geval 18 jaar of ouder) en bevoegd is om zich te binden aan deze overeenkomst en om deze WEBSITE te gebruiken volgens deze algemene gebruiksvoorwaarden, die hij of zij ten volle begrijpt en aanvaardt.


Met het gebruik van de WEBSITE stemt de KLANT in met alle algemene voorwaarden die op het moment van het gebruik op de website van IBIZA SUMMER VILLAS, S.L. staan aangegeven, én in het bijzonder met de voorwaarden ten aanzien van de beperkte aansprakelijkheid van IBIZA SUMMER VILLAS, S.L. De KLANT dient de algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen, bij iedere reservering die wordt gemaakt, aangezien deze gewijzigd kunnen zijn sinds zijn eerdere bezoek aan de website.


1. Definitie:

Ibiza Summer Villas is een onafhankelijke onderneming die in opdracht van de eigenaar van het onroerend goed werkzaam is. De overeenkomst wordt afgesloten tussen de eigenaar, die vertegenwoordigd wordt door Ibiza Summer, en de huurder.


Wanneer u als klant met meerdere personen bent, dan bent u ieder voor zich volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen ten aanzien van de eigendommen. De klant wordt door het doen van een aanbetaling geacht de overeenkomst te hebben gesloten en deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.


U gaat akkoord met het verstrekken van deze algemene voorwaarden aan alle leden van uw groep, omdat deze van toepassing zijn op de huur van de accommodatie en alle leden van uw groep. De reserveringsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het vastgoedbeheerbedrijf kan op elk moment de relevante voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen wijzigen. U verklaart dat door de website regelmatig te bezoeken, u zich verbindt aan de actuele versie van de relevante voorwaarden en bepalingen (de "actuele versie") en dat, tenzij vermeld in de actuele versie, alle voorgaande versies door de actuele versie zullen worden vervangen. U dient zelf de op dat moment geldende versie door te nemen bij elk bezoek aan de website.


2. Reserveren:

Bij reservering dient u als klant 50% van de huursom te betalen. Deze aanbetaling moet binnen drie dagen na de reservering door ons zijn ontvangen om de villa vast te kunnen leggen. Alle prijzen zijn weergegeven in euro's, hoewel wij als bedrijf u naar eigen oordeel kunnen factureren in Britse ponden (GBP).

Zodra uw aanbetaling van 50% is ontvangen, ontvangt u van ons een e-mail met een reserveringsbevestiging. Het restant van 50% van de huurprijs van de villa dient bij aankomst contant in Euro's te worden voldaan, waarbij de wettelijke limiet in Spanje van € 2500,- niet mag worden overschreden, of uiterlijk 4 weken voor aankomst te worden voldaan, eveneens te voldoen per bankoverschrijving of per creditcard.


Bij een reservering binnen 4 weken voor aankomst op Ibiza wordt het volledige bedrag van de villa in rekening gebracht.


In de huurprijs van de villa zijn de bijkomende kosten, zoals gas, elektriciteit en water, inbegrepen (met uitzondering van huurperiodes van twee maanden of langer).


Voor alle betalingen per creditcard wordt een toeslag van 3% in rekening gebracht door onze commerciële betalingsdienst.


Voordat u een reservering plaatst, dient u de locatie van de villa op de kaart op de website te checken. Wij vermelden de ligging van elke villa nauwkeurig. U ontvangt ook een link naar de kaart met de exacte locatie bij uw reserveringsbevestiging. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als u bij aankomst niet tevreden bent over de locatie. Vanwege de nabijheid van de luchthaven is het mogelijk dat u vliegtuigen hoort vanuit bepaalde villa's in de buurt van Ibiza Stad en Playa d'en Bossa.


Let op: er zijn extra kosten waarmee u rekening dient te houden wanneer u een villa reserveert via Ibiza Summer Villas. Een groot deel hiervan is inbegrepen in de prijs van de villa, hoewel voor sommige kosten contant in euro's dient te worden betaald bij aankomst.


De Ecotax is een heffing van de plaatselijke overheid die iedere toerist bij aankomst moet betalen. De heffing bedraagt € 2,20 per persoon per overnachting tijdens uw vakantie.


De kosten voor het schoonmaken van de villa zijn vanaf € 300,-.


De kosten voor de vrijwaring van de aansprakelijkheid voor onopzettelijke schade (ADW) zijn alleen van toepassing op geselecteerde villa's en nadere informatie hierover vindt u in sectie 7 van de algemene voorwaarden.


3. Prijzen in Euro:

De aangegeven prijzen zijn altijd in Euro's tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Ibiza Summer Villas rekent pro rata op korte verblijven. Elke vakantieduur wordt in aanmerking genomen.


4. Service voor vervroegd inchecken en later uitchecken:

Indien mogelijk, kunnen wij ervoor zorgen dat uw villa op de dag van aankomst eerder beschikbaar is dan 15.00 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid dat u op de dag van vertrek tot na 10.00 uur in uw villa kunt verblijven. Hiervoor betaalt u € 20,- per persoon, met een minimum van € 80,-. Wilt u uw verblijf slechts een paar uur vervroegen of verlengen, dan worden er minder kosten in rekening gebracht.


Deze service wordt verleend op basis van beschikbaarheid en aangezien er op het laatste moment nog nieuwe boekingen kunnen binnenkomen, voorafgaande en aan het einde van uw verblijf, kunnen wij een vroegere incheck of latere uitcheck normaliter pas een paar dagen voor uw aankomst of vertrek bevestigen. Om deze reden dienen de kosten voor deze eventuele service contant te worden voldaan bij aankomst voor een vroegere incheck of gedurende uw verblijf indien u later uitcheckt.


Indien u op voorhand weet dat uw vluchttijden problematisch zijn voor het tijdstip van inchecken of uitchecken, en u wilt zeker zijn van een vroege aankomst of een laat vertrek, dan raden wij u aan om een extra nacht bij te boeken aan het begin of einde van uw vakantie? Ons reserveringsteam zal u graag adviseren en alle mogelijkheden met u doornemen.


Komt u met een late nachtvlucht aan, waardoor u pas na 21.00 uur kunt inchecken, houd er dan rekening mee dat er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden.


5. Huurperiode van de accommodatie:

De accommodatie die u huurt is beschikbaar tussen 15.00 - 17.00 uur op de dag waarop de huurperiode ingaat en tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Dit kan echter per villa verschillen. Bij een later vertrek dan deze tijd hebben wij het recht u een extra dag in rekening te brengen. De exacte tijd van het inchecken zal u een week voor uw aankomst worden bevestigd, op voorwaarde dat wij uw vluchtgegevens hebben ontvangen.


U bent verplicht aan het einde van uw verblijf de sleutels van de villa aan ons terug te geven. Bij verlies van sleutels wordt een bedrag van € 50,- per sleutel in rekening gebracht. Dit bedrag varieert per villa. Indien uw villa beschikt over een afstandsbediening voor een elektrisch bedienbaar hek, dan wordt bij verlies van deze afstandsbediening € 100,- in rekening gebracht.


Het vuilnis moet dagelijks uit de villa worden verwijderd en in de grote afvalbakken aan de weg worden gedeponeerd. Bij het inchecken zal onze medewerker u de dichtstbijzijnde plaats aanwijzen waar u het afval kunt deponeren. Mocht er bij het uitchecken nog afval in de villa achterblijven, dan wordt er € 150,- extra in rekening gebracht.


Tenzij schriftelijk toestemming is verleend door Ibiza Summer Villas, is het niet toegestaan het aantal toegekende personen in de woning te overschrijden. Bij overschrijding van het maximum aantal personen, zonder voorafgaand akkoord, behoudt de eigenaar het recht om de reservering naar eigen goedkeuring te weigeren of te annuleren.


Huisdieren zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


De medewerker die u helpt bij het inchecken zal de regels en voorschriften van de villa waar u verblijft met u doornemen. Wij hopen dat u dit begrijpt, want deze regels zijn opgesteld om u een plezierige vakantie te bezorgen. Bij aankomst moet degene die de reservering heeft gedaan zich identificeren met zijn/haar originele paspoort en het formulier voor het inchecken ondertekenen, in het geval dat andere leden van de groep eerder bij de villa arriveren is het Ibiza Summer Villas toegestaan om eerder in te checken voor andere groepsleden, bij aankomst van degene die de reservering heeft gemaakt zal een medewerker van Ibiza Summer Villas naar de villa komen om het document voor het inchecken te ondertekenen. Het incheckdocument moet worden ondertekend door degene die heeft gereserveerd.


Jammer genoeg is Ibiza niet gevrijwaard van inbraken en daarom moeten we onze klanten adviseren om steeds oplettend te zijn. We adviseren u om te allen tijde de kluis te gebruiken (indien uw villa over een kluis beschikt), om zo uw paspoort(en) en geld veilig op te bergen. Verlaat u de villa tijdens uw vakantie, dan dient u alle ramen, deuren en poorten goed af te sluiten. Voor uw uitstapjes tijdens uw vakantie adviseren wij u nadrukkelijk gebruik te maken van officiële taxi's in plaats van de zogenaamde piratentaxi's, die soms makkelijker op te roepen en sneller te gebruiken zijn. Met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening van de villa stemt u ermee in de maximale capaciteit niet te overschrijden door elektronische apparaten aan te sluiten die het stroomsysteem zouden kunnen overbelasten.


Ibiza Summer is niet verantwoordelijk voor eventuele hinder die voortkomt uit plaatselijke bouwwerken, constructies of weersomstandigheden.


Het kan voorkomen dat wij tijdens uw verblijf toegang tot de accommodatie nodig hebben voor eventuele reparaties en onderhoud, maar wij zullen u dit vooraf laten weten en eventuele overlast tot een minimum beperken.


Wij streven ernaar de beschrijvingen op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor door de eigenaar aangebrachte wijzigingen waarvan wij niet in kennis zijn gesteld.


In het kader van de licentieplicht van de door ons beheerde villa's zijn wij wettelijk verplicht om binnen 24 uur na aankomst van de gast in het vakantieverblijf de identiteitsgegevens van alle gasten aan de politie door te geven. Tevens zijn wij verplicht om elke gast een "parte de viajero" of gasten inschrijvingsformulier te laten ondertekenen. Bij aankomst zullen wij al deze gegevens invullen. Indien er tijdens uw verblijf nog meer gasten arriveren, moeten wij ook hun identiteitsbewijs noteren. Om deze procedure te versnellen, met name in het hoogseizoen, zullen we vragen om uw ID vóór aankomst elektronisch aan ons toe te sturen.


6. Gedragsregels:

U wordt geacht zich tegenover anderen fatsoenlijk te gedragen. Bij het veroorzaken van onnodige overlast, lawaai, schade, strafbare feiten of gevaar, hebben wij het recht u de toegang te ontzeggen. U krijgt eerst een mondelinge waarschuwing. Bij aanhoudende problemen krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Een derde waarschuwing zal leiden tot verwijdering uit de accommodatie. In ernstige gevallen kunnen wij u de accommodatie uitzetten zonder voorafgaande waarschuwing.


U stemt ermee in om niets te doen dat de verzekeringsdekking van de woning in gevaar kan brengen. Feesten of evenementen zoals bruiloften zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ibiza Summer Villas.


Eventuele feesten die zonder voorafgaande toestemming worden gegeven, kunnen leiden tot het verlies van uw borgsom. Indien luidsprekers ingehuurd worden, kan Ibiza Summer Villas niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventueel tekort aan elektriciteit.


Muziek en elke vorm van geluidsoverlast moet tussen 00.00 en 8.00 uur tot een minimum worden beperkt. De politie kan bij overschrijding ter plekke een boete uitschrijven. Ibiza Summer Villas is niet aansprakelijk voor deze boete.


Als gevolg van recent gedrag van klanten, hebben wij geen andere keuze dan het volgende in te voeren om onze eigenaars en hun eigendommen te beschermen. Tijdens de periode van 1 juli tot 15 september, zullen alle klanten die in het resort aankomen een kredietkaart link ontvangen die het bedrijf, Ibiza Summer Villas, machtigt om kosten aan te rekenen, in geval van schade aan de villa. De borgsom wordt vastgehouden tot uw vertrek, waarna deze zonder problemen op uw kaart zal worden teruggestort. Mochten er beschadigingen zijn aan de villa, dan zullen we dit samen bespreken tussen de klant en het bedrijf, Ibiza Summer Villas op het moment van uitchecken.

Deze creditcard autorisatie link wordt u toegestuurd in de e-mail die u een paar dagen voor uw aankomst ontvangt.

Het bedrag van de machtiging zal worden vastgesteld op 1500 euro en kan niet worden verlaagd.


7. De eigenaar van de accommodatie:

De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger heeft toegang tot de accommodatie op elk redelijk tijdstip tijdens het verblijf voor inspectie en onderhoud.


Aanpak van problemen: De realiteit is dat er zich in elke accommodatie problemen kunnen voordoen, zoals dat ook bij u thuis het geval is. Ibiza Summer Villas en de eigenaren zullen hun uiterste best doen om de accommodatie in goede staat te houden en snel te handelen indien u een defect constateert. Helaas is het niet altijd mogelijk om een aannemer of reparateur te vinden op zon- of feestdagen. Hoewel Ibiza Summer Villas zal helpen bij het oplossen van een eventuele storingen of defecten in de accommodatie, is zij niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.  


8. Borgsom:

Voor gasten die aankomen voor een verblijf van minder dan een week, is het mogelijk om de waarborg per creditcard te voldoen. Bij aankomst in de villa zal Ibiza Summer Villas een bedrag dat gelijk is aan de reserveringsprijs als borg inhouden op de creditcard van de huurder. Wij kunnen u extra kosten in rekening brengen indien de accommodatie excessief moet worden schoongemaakt of vuilnis moet worden verwijderd, zoals beschreven in sectie 4.


Dit bedrag zal worden aangewend om eventuele beschadigingen of verliezen te dekken die tijdens de huurperiode in de villa werden veroorzaakt. Zodra de huurperiode is verstreken en Ibiza Summer Villas heeft gecontroleerd dat de villa gevrijwaard is gebleven van schade of verlies tijdens de huurperiode, zal Ibiza Summer Villas het ingehouden bedrag vrijgeven.


In gevallen waar de borgsom (SD) is vereist, varieert dit bedrag tussen € 1000,- en € 3000,- ( afhankelijk van de villa).


De betaling van de borgsom kan ook via PayPal worden gedaan.


Als bij vertrek alles in de villa in orde is, ontvangt u de borgsom in zijn geheel terug. Houdt u er rekening mee dat alle partijen de accommodatie moeten hebben verlaten op het moment dat wij de borgsom aan u retourneren.


Mocht u de accommodatie eerder verlaten voordat een van onze medewerkers de villa kan controleren, dan zullen wij foto's maken om u een indruk te geven van de staat van de villa. . Dit kan duidelijk worden gecommuniceerd met uw groep om eventuele vragen of twijfels weg te nemen.


9. Vrijwaring van aansprakelijkheid voor onopzettelijke schade (ADW):

Ongeacht de borgsom wordt bij de meeste reserveringen bij ons een niet restitueerbaar bedrag in rekening gebracht, de zogenaamde Accidental Damage Waiver (ADW). Dit zal worden toegevoegd aan uw factuurbedrag en moet bij aankomst contant in euro's worden voldaan. De ADW wordt gebruikt om onopzettelijke schade te dekken die zich in de villa kan voordoen en bedraagt €15,- per persoon, met een maximum van het aantal personen dat in de villa kan overnachten. Indien de villa bijvoorbeeld plaats biedt aan 10 personen, dan bedraagt de ADW in totaal € 150,-. Verblijft u met een kleinere groep in een villa met 10 slaapplaatsen, dan wordt u nog steeds €150,- in rekening gebracht. Deze afstandsverklaring heeft een maximumlimiet voor schade veroorzaakt aan enig deel van de accommodatie of de faciliteiten, met uitzondering van nalatigheid en vandalisme.


De ADW is alleen van toepassing op geselecteerde villa's.


De ADW biedt geen dekking voor moedwillige, opzettelijke of kwaadwillige beschadigingen aan de villa of de inboedel. Evenmin voor schade of breuk die niet wordt gemeld tijdens het verblijf van de klant in de villa. Het dekt geen beschadigingen aan het zwembad, of de kosten van het leeg laten lopen en opnieuw vullen van het zwembad als gevolg van gebroken glas of andere voorwerpen die in het zwembad zijn aangetroffen.


De ADW biedt geen dekking voor geldboetes van de politie of andere autoriteiten op het eiland die zijn opgelegd voor asociaal gedrag, illegale activiteiten of klachten die voortvloeien uit geluidsoverlast of ordeverstoring.


De ADW biedt geen dekking voor extra kosten voor schoonmaak of afvalverwijdering indien de villa opzettelijk in een uitzonderlijk vuile toestand wordt achtergelaten.


Alle in rekening gebrachte delen zullen met foto's worden gedocumenteerd en deze zullen u per e-mail worden toegezonden.


Het is in uw eigen belang om bij aankomst in de villa ervoor te zorgen dat de aanwezige inventaris klopt, zodat eventueel verlies of schade niet ten onrechte aan u wordt toegeschreven. Wij verzoeken u om ons binnen 24 uur na aankomst te informeren over eventuele afwijkingen of defecten, daarna wordt u automatisch aansprakelijk gesteld.


Alle kosten die het bedrijf moet maken ten gevolge van een van de hierboven genoemde gevallen die niet door de ADW worden gedekt, zullen na vertrek aan de klant die gereserveerd heeft in rekening worden gebracht.


10. Restricties voor reserveringen:

Er kunnen geen reserveringen worden geaccepteerd van personen jonger dan 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor om een reservering zonder opgaaf van reden te weigeren.


Onze prijzen staan op onze website, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen. Wij kunnen de prijzen op onze website zonder nadere kennisgeving wijzigen. Zodra u een reservering bevestigt of een aanbetaling doet, bent u verplicht de volledige prijs van de accommodatie te voldoen.


Niet alle accommodaties op onze website zijn voor weekverhuur beschikbaar. Een aantal accommodaties zijn voor een langere periode per jaar te huur en andere zijn uitsluitend bedoeld om te laten zien.


11. Annuleringen van reserveringen door het bedrijf:

Wij verwachten geen wijzigingen aan te moeten brengen in uw reservering, hoewel we dat misschien wel moeten doen in verband met factoren waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen. Tot deze factoren kunnen behoren de verkoop of onttrekking van de accommodatie door de eigenaar, of het anderszins onbewoonbaar worden van de accommodatie, bijvoorbeeld door brand of waterschade. In deze gevallen zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Wij zullen al het mogelijke doen om een geschikt gelijkwaardig alternatief voor u te vinden. Kunnen wij geen alternatief voor u vinden, of bent u niet tevreden met het aangeboden alternatief, dan betalen wij u het volledige bedrag terug en zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk.


Restituties zullen binnen 120 dagen plaatsvinden.


12. Annuleringen van reserveringen door de klant:

U kunt een reservering op elk ogenblik annuleren. Alle annuleringen moeten ofwel per e-mail of per post worden doorgegeven. Het e-mailadres welke u hiervoor kunt gebruiken is: info@ibiza-summer.com of u kunt uw annulering per post opsturen: Ibiza Summer Villas, Calle Riu Guadiana Nu 52, San Jose de Sa Talaia 07817, Illes Baleares, Spanje. Vermeld hierbij de reden van de annulering.


Annuleringen dienen 10 weken voor aankomst aan ons te worden doorgegeven. Annuleert u binnen 10 weken voor aankomst, dan verliest u de volledige aanbetaling voor de villa.


In geval van annulering van uw vakantie, zullen wij uitsluitend een terugbetaling doen indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Tenzij de accommodatie wordt omgeboekt tegen de volledige prijs en de eigenaar hiermee instemt, zal de aanbetaling voor de reservering niet worden terugbetaald. Wij stellen alles in het werk om een vervangende reservering voor uw accommodatie te vinden, dit is in veel gevallen mogelijk, maar kan niet worden gegarandeerd.


In het geval er sprake is van overmacht met betrekking tot de reservering van uw villa, heeft u geen recht op terugbetaling of compensatie. Overmacht betreft uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden waarop het bedrijf geen invloed heeft en die het bedrijf zelfs met de nodige zorgvuldigheid niet kan vermijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsdreiging, onlusten, burgeroorlog, terroristische activiteiten (feitelijk of dreigend), arbeidsconflicten, niet te vermijden technische vervoersproblemen, defecten aan machines of apparatuur, stroomuitval, wijzigingen ten gevolge van het omboeken of annuleren van vluchten door een luchtvaartmaatschappij, natuur- of kernrampen, brand, overstroming, droogte, slechte weersomstandigheden of epidemieën. Voor terugbetaling of compensatie dient u zich eerst tot uw verzekeringsmaatschappij te wenden.


Wij adviseren u ter uiterste om een adequate reisverzekering af te sluiten, die in de meeste gevallen, onder bepaalde omstandigheden, dekking geeft tegen verlies van aanbetaling of annuleringskosten, op het moment dat u reserveert.


13. COVID-19:

In geval van een nieuwe uitbraak van COVID-19 of van het opschorten van reizen door de FCO, die gevolgen heeft voor het reizen naar en van Spanje –


Mocht er geen reisverbod gelden voor Spanje, maar wilt u niet naar Ibiza komen voor de zomer van 2021 en u wilt verschuiven naar zomer 2022, dan brengen we 25% servicekosten in rekening en het prijsverschil tussen uw huidige verblijf en uw nieuwe verblijf.


Indien u een reservering heeft gedaan onder onze speciale actieregeling waarbij u als klant een speciale korting ontvangt, zal de speciale aanbieding NIET worden meegenomen naar het volgende seizoen. U krijgt een tegoedbon (365 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte) voor uw reservering gelijk aan het bedrag dat u heeft betaald, die u kunt gebruiken voor elke villa binnen dezelfde prijscategorie. Mocht u het volgende seizoen niet op dezelfde tijd naar Ibiza kunnen komen, dan kunt u uw tegoedbon ook voor andere prijscategorieën gebruiken.


Er zal geen restitutie worden verleend.


Merk op dat PCR COVID-tests of soortgelijke tests om reizen mogelijk te maken, geen reisbeperking vormen, evenmin als de annulering van vluchten of verplichte quarantaine een reisbeperking vormen.


Vanaf 1 juli 2020 is het verplicht om, als u vanuit een ander land naar Spanje vliegt (ook kinderen van alle leeftijden), het aan uw reis gekoppelde gezondheidscontroleformulier (FCS) in te vullen om dit te kunnen overleggen bij de gezondheidscontrole op de luchthaven van aankomst in Spanje. Dit formulier is te vinden op de website www.spth.gob.es of u kan via dezelfde website de Spain Travel Health app downloaden op uw smartphone.


REIS NIET als u symptomen heeft die met COVID-19 in verband kunnen worden gebracht: koorts, hoesten, kortademigheid, die in de afgelopen 14 dagen zijn begonnen, of als bij u in de afgelopen 14 dagen COVID-19 is vastgesteld.


Vul het gezondheidscontroleformulier in op de website of de app, en vanaf 48 UUR voor de vlucht kunt u het formulier indienen. Na het indienen ontvangt u een e-mail met een QR-code waarmee u toegang krijgt tot de luchthaven van uw bestemming. U kunt de code afdrukken of opslaan op uw smartphone.


Op de luchthaven van aankomst moet u de QR-code tonen die gescand wordt om toegang te krijgen tot de terminal om uw bagage op te halen.


Mocht u tijdens uw verblijf in Spanje symptomen hebben die met COVID-19 in verband kunnen worden gebracht (koorts, kortademigheid, hoesten) of andere symptomen die met COVID-19 verband kunnen worden gebracht, zoals verminderde reuk en smaak, rillingen, keelpijn, diarree of braken, dan moet u zich in uw kamer afzonderen en de hotline voor uw regio bellen en in geval van nood het alarmnummer 112.


Ibiza Summer Villas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten in verband met de quarantaine in het geval u als klant besmet bent. U dient als klant de extra kosten te betalen voor elke nacht en voor het verlies als gevolg van het feit dat Ibiza Summer Villas geen toekomstige reserveringen kan aanvaarden tijdens de quarantaine periode. Wederom adviseren wij u nadrukkelijk om voor aankomst een goede reisverzekering af te sluiten.


Bij vermoeden van besmetting met Covid-19 moet de klant de bijbehorende diagnosetest (PCR) uitvoeren. Indien de uitslag positief is, moet u Ibiza Summer Villas hiervan onmiddellijk schriftelijk informeren, met bijvoeging van de uitslag van de test, en u gedurende de door de gezondheidsautoriteiten vastgestelde quarantaineperiode op uw kamer isoleren.


In het geval dat de isolatieperiode langer is dan de huurperiode van de villa, moet de klant Ibiza Summer, voor elke extra dag, het dagelijkse bedrag in euro's betalen dat de villa kost. Bijkomende kosten zullen ook in rekening worden gebracht als compensatie voor Ibiza Summer Villas voor het niet kunnen beschikken over de villa en de impact die dit heeft op de volgende klant die zal arriveren.


In het geval dat de quarantaineperiode samenvalt met het begin van een andere reservering voor dezelfde villa, dient u als schadevergoeding de voor de aansluitende reservering betaalde prijs te voldoen.


Het voorgaande geldt voor zover er geen mogelijkheid is tot overplaatsing naar een toeristische accommodatie voor zieke toeristen die zich thuis moeten isoleren, in welk geval de klant de villa moet verlaten en de quarantaine in het betreffende centrum moet doorlopen, waarvoor de klant alle kosten dient te dragen.14. Conciërgedienst:

Wij streven ernaar de hoogste standaard te leveren wat betreft onze conciërgediensten. Maar aangezien deze diensten door verschillende bedrijven worden geleverd, kunnen wij niet instaan voor hun prestaties. Informeer ons zo spoedig mogelijk als u extra diensten nodig heeft.


15. Voorzichtigheid en lichamelijk letsel:

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel van u of uw reisgenoten, tenzij wij nalatig zijn geweest. Indien het gaat om nalatigheid van de eigenaar, dient u zich tot deze persoon te wenden.

Een groot deel van de accommodaties kent gevaren zoals zwembaden, muurtjes van gestapelde stenen en niet afgezette afdalingen. Wees daarom voorzichtig en behoedzaam.


Er moet altijd toezicht zijn op kinderen, in het bijzonder in de buurt van het zwembad.


De klant garandeert dat deze voor zijn eigen reis- en vakantieverzekering zal zorgen, en dat deze geldig is voor de duur van uw vakantie. Zowel de eigenaar als de vertegenwoordiger kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen of lichamelijk letsel.


Bovendien is het belangrijk in gedachten te houden dat vakantieverblijven niet altijd dezelfde comfortstandaard en inrichting bieden als uw eigen woning. Vaak weerspiegelen ze lokale stijlen, tradities en de smaak van de eigenaar. Het comfort kan ook anders zijn, zoals bijvoorbeeld in keukens, die misschien niet over de apparatuur beschikken die u in uw eigen keuken gebruikt.


Als u iets kapot maakt of iets kwijtraakt van Ibiza Summer Villas of van de eigenaar, dan moet u ons verwittigen zodat we vervanging of reparatie kunnen regelen. We verzoeken u om niet zelf te proberen het probleem op te lossen.


16. Sociale media:

Wij zullen onze klanten in veel gevallen voor, tijdens of na hun verblijf uitnodigen om zich aan te melden op onze sociale media netwerken. U bent niet verplicht deze uitnodiging te accepteren. Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om deel te nemen aan sociale media-activiteiten, zoals het plaatsen van vakantiefoto's op onze facebook- of instagrampagina, het taggen van uzelf op foto's die het bedrijf heeft genomen en het online plaatsen van uw schriftelijke recensies.


Dit zal in geen geval gebeuren zonder uw voorafgaande toestemming en u hebt het volste recht om toestemming te weigeren.


17. Promotie:

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe reserveringen van 2022 die tot en met 31 december worden gemaakt. Het betreft een promotiebeleid dat op 31 mei 2022 verstrijkt.


Tot 60 dagen voor aankomst kunt u kosteloos annuleren voor alle reserveringen tot en met 31 december 2022.


Indien een restitutie van toepassing is, zal Ibiza Summer de klant binnen 120 dagen na ontvangst van het annuleringsbericht van de klant terugbetalen.


Voor klanten die voor de zomer van 2021 hebben gereserveerd en vanwege Covid-19 geen andere mogelijkheid hebben gehad dan de datum te verschuiven naar de zomer van 2022, geldt het volgende:


Indien er voor uw reisperiode een reisverbod van kracht is voor Spanje, dan zal Ibiza Summer Villas uw reisdata kosteloos omzetten naar de zomer van 2023. Uw aankomstdatum moet binnen de aangegeven data vallen die door de regering zijn afgekondigd. Er zal geen restitutie plaatsvinden.


Wilt u uw vakantie annuleren, terwijl er geen reisverbod naar Spanje van kracht is, dan verliest u uw aanbetaling of het gehele bedrag.